REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 17.12.2019 R. § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest XTG S.A, z siedzibą przy ul.Tynieckiej 5A 52-407 Wrocław (zwane dalej „Organizatorem”). 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny…