Zmiana statusu prawnego firmy

Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki

Szanowni Państwo!
W imieniu spółki XTG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zawiadamiam, że od dnia 02.10.2017 roku nastąpiła zmiana nazwy XTG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na XTG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz nastąpiła zmiana nr KRS na nr 0000697598.
Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon oraz numer rachunku bankowego. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.
Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Aktualne dane Spółki są następujące:
XTG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

W obrocie handlowym używany będzie skrót:

XTG S.A.
ul. Sulmierzycka 17
51-127 Wrocław

NIP 8943056509
Regon 147425910
KRS 0000697598