Zmiana siedziby firmy

Informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. XTG sp. z o.o. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

XTG sp. z o.o.

Sulmierzycka 17

51-127 Wrocław

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.